Aurus AGRO

Aurus AGRO

Efektívne riadenie a plánovanie rastlinnej výroby

 • Evidencia pestovania plodín na parcelách v súlade so Správnou Farmárskou Praxou
 • Plánovanie rastlinnej výroby
 • Výstupy pre ÚKSÚP
 • Plány hnojenia a Bilancia živín
 • GPS- zobrazenie a vyhodnotenie trás a spotreby, optimalizácia nákladov
 • Denník pasenia
 • Všetko na podklade rôznych mapových vrstiev


Ďalšie informácie... »Aurus POZEMKY

Aurus POZEMKY

Management poľnohospodárskej pôdy

 • Evidencia užívanej, prenajatej a vlastnej pôdy
 • Evidencia nájomných a podnájomných zmlúv
 • Platby nájomného
 • Tematické mapy
 • Monitoring listov vlastníctva
 • Výpočet a zdokladovanie oprávnenosti užívania pôdy
 • Všetko na podklade rôznych mapových vrstievĎalšie informácie... »Aurus GPS

Aurus GPS

GPS monitoring vozidiel, riešenie pre poľnohospodárov

 • Sledovanie rýchlosti, polohy a spotreby vozidiel
 • Identifikácia vodiča, prípojného zariadenia a pracovnej operácie
 • Zobrazovanie na ortofotomape, cestnej mape a mape produkčných blokov - LPIS
 • Integrácia so systémom Aurus Agro
 • Integrácia so systémom Aurus Ekopacket
 • Aurus WebGPS aplikácia dostupná z PC aj z mobilných zariadení
 • Špičkové GPS zariadenia Ruptela

Ďalšie informácie... »Aurus EKONOMIKA

Aurus EKONOMIKA

Ekonomický informačný systém pre poľnohospodárstvo

 • Modulový systém so zameraním na poľnohospodárstvo
 • Kalkulačné účtovníctvo poľnohospodárskej výroby
 • Nedokončená výroba
 • Odbytový systém potravinárskej výroby – Mlyny, Pekárne
 • Výrobný systém – sejačky, kŕmne zmesi, ...
 • Evidencia zvierat
Ďalšie informácie... »